• Klage

  Klage

  Dersom De har fått endelig avslag på klagen hos et parkeringsselskap som er medlem hos oss, kan saken klages inn.
  Vi kan kun behandle klager på kontrollavgifter ilagt etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering, og ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

  Les mer om Klage
 • Avgjørelser

  Avgjørelser

  I ruten under er prinsippavgjørelser fra Parkeringsklagenemndas nye saksbehandlingsprogram. Trykk på det lille ikonet til høyre i bildet for å få frem saken.

  Les mer om Avgjørelser
 • Nemndas tolkninger

  Nemndas tolkninger

  Noen sakstyper er avgjort av nemnda til åpenbart ikke å kunne gis medhold. Disse sakstypene er det således nytteløst å klage over:

  Les mer om Nemndas tolkninger