Klage

Klage

Dersom De har fått endelig avslag på klagen hos et parkeringsselskap som er medlem hos oss, kan saken klages inn.
Vi kan kun behandle klager på kontrollavgifter ilagt etter standardvilkårene for privat parkeringsregulering, og ikke gebyrer ilagt etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

NB! Vårt elektroniske klageskjema støttes ikke av nettleseren Firefox.

Bruk Internett Explorer for å få lagt inn klagen.

Eventuelle vedlegg kan til sammen maks være 5 MB. 
Dersom De ønsker å klage på flere kontrollavgifter,
må det registreres en klage pr. kontrollavgift.

Hvis du heller vil sende klage pr. brev, kan følgende klageskjema benyttes:
Klageskjema i PDF-format

Dersom De allerede har en klage registrert hos oss, og har behov for kontakt, kan De gjøre dette pr. e-post til: pkn@ggadvokat.no. Husk da å oppgi hvilket saksnummer det gjelder.